Transformation

 

 contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

نمایشگاه دگرگونی، 1397 -  Transformation Exhibition 2019

 

دگرگونی

 

در نمایشگاه "دگرگونی"، 330هنرآموز نوجوان، تابلوهایی نیمه برجسته‏ در حیطه تصویرسازی ارائه دادند؛ که مواد بکار رفته در این تابلوها، بازیافتی و فاسد نشدنی بودند. موضوع کلی آثار، انسان بود و هر پایه آموزشی از بخشی از علم زیست شناسی که شناخت بیشتری بر آن داشتند در ارائه طرح‏های اولیه، بهره بردند. (پایه هفتم: تصویر سازی براساس شناخت از سلول، پایه هشتم: تصویر سازی براساس شناخت از مراحل تقسیم سلولی و اعضاء مختلف بدن، پایه نهم: تصویرسازی بر اساس مراحل تکوین و تکامل). برای اجرای هر اثر از مواد بازیافتی استفاده شده تا در کنار مفاهیم دیگر، توجه بیشتری به آنچه تولید و مصرف می‏شود و آنچه دور ریخته می‏ شود و می‏ توانست بیشتر مفید باشد، داشته باشیم.

 

 In the "Transformation" exhibition, 330 high school students presented kolazh paintings in the field of illustration; The materials used in these paintings were recyclable and non-perishable things. The general subject of the works was human beings, and each educational level used a part of biology that they were more familiar with to present the initial designs. (Seventh grade: Imaging based on knowledge of the cell, eighth grade: Imaging based on knowledge of the stages of cell division and various organs of the body, ninth grade: Imaging based on the stages of development). Recycled materials were used to execute each effect so that, among other concepts, we pay more attention to what is produced and consumed and what is discarded and could be more useful.

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

 contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

 contemporary art, Collaborative Ar

 

  سیصدوسی تابلو به دیوارهای این نمایشگاه آویخته شده بود که تعدادی از آن ها را در تصاویر بالا می توانید ببینید

 330 collage paintings were hung on the walls of this exhibition, some of which can be seen in above.

 

 

 

نمایشگاه در ادامه مجموعه "کارهای مشارکتی" اجرا شده و زمان ارائه آن، دوم اردیبهشت ماه (22 آپریل 2019) ، همزمان با روز جهانی زمین (ٍEarth Day) انتخاب شده بود. این دهمین رویداد هنری بود که از سال 1388 پی گرفته شده‏اند و در آن هنرآموزان نوجوان، كاري مشترك را كه در حيطه هنرمعاصر مي‏ گنجد، ارائه می‏ دهند.

 

The exhibition is a continuation of the "Collaborative Art" series and its presentation time was chosen on 22April, 2019, coinciding with Earth Day. This was the 10th art event that has been held since 2009 and in which young students present a joint work that falls within the field of contemporary art.

 

 

 

 مراحل تهیه بوم به عنوان بستر زیر وسایل بازیافتی:

Steps of preparing the canvas as a substrate for recycled materials:

 

 

 

contemporary art, Collaborative Art

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

 

 

بخش علمی این نمایشگاه برعهده سرکار خانم احسان پور، دبیر زیست شناسی، بخش هنری آن بر عهده خانم گودرزی دبیر فرهنگ و هنر و بخش اجرایی نمایشگاه بر عهده خانم رشنویی، مدیریت مدرسه دبیرستان رضوان بود. 

 The scientific part of the exhibition was the responsibility of Ms. Ehsanpour, the biology secretary, the artistic part was the responsibility of Ms. Goudarzi, the secretary of culture and art, and the executive part of the exhibition was the responsibility of Ms. Rashnouee, the director of Rezvan High School.

 

                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 در پایین هر تابلو بیانیه آن دیده می شد. هنرجویان جوان آزادانه درمورد آنچه ساخته بودند مطالبی نوشتند. موضوع اولیه به زیست شناسی مربوط می شد ولی در روند کار، هنر و خلاقیت با موضوع علمی ترکیب شده بود. 

At the bottom of each painting was a statement. Young students freely wrote about what they had made. The original subject was about biology, but in the process of work, art and creativity were combined with the scientific subject.

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

 contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

  

 همزمان با نمایشگاه، کارگاه هنر بازیافت برای کودکان برگزار شد تا یاد بگیرند چگونه می توان از وسایل دورریختنی به عنوان رنگ در نقاشی استفاده کرد. مدرسان این کارگاه، خانم ها سهیلا مهکی و ماجده کرمی بودند:

 

Coinciding with the exhibition, a recycling art workshop was held for children to learn how to use disposable thins as paint in painting. The instructors of this workshop were Soheila Mahki and Majedeh Karami:

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

روز زمین؛ روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کرهٔ زمین است. این روز در سال ۱۹۶۹ در اجلاس یونسکو معرفی شد. در خیلی از کشورها روز ۲۲ آوریل هم زمان با 2اردیبهشت روز زمین است و جوامع بسیاری نیز هفتهٔ زمین را با آغاز روز زمین جشن می‌گیرند و تمام هفته را به فعالیت‌های زیست محیطی اختصاص می‌دهند. در ایران، روز جهانی زمین در دهه ۱۳۷۰ وارد تقویم شد و عنوان روز زمین پاک را به خود اختصاص داد.

 

Earth Day; It is a day to increase awareness and appreciation of the planet's environment. This day was introduced in 1969 at the UNESCO Summit. In many countries, April 22 coincides with Earth Day, and many communities celebrate Earth Week at the beginning of Earth Day, devoting the entire week to environmental activities. In Iran, World Earth Day entered the calendar in 1991 and became known as Earth Day.