Illustration of Iranian Celebrations

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar 

 

فصل زمستان؛ جشن شب یلدا

در ایران و سرزمین‌های هم‌فرهنگ مجاور، از شب آغاز زمستان با نام «شب چله» یا «شب یلدا» نام می‌برند. یلدا به زمان بین غروب آفتاب ۳۰ آذر (آخرین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در یکم دی (نخستین روز زمستان) گفته می‌شود. خانواده‌های ایرانی در شب یلدا، معمولاً شامی فاخر و همچنین انواع میوه‌ها و رایج‌تر از همه هندوانه، کدو و انار را مهیا و دور هم سرو می‌کنند. پس از سرو تنقلات، شاهنامه‌خوانی،قصه‌گویی بزرگان خانواده برای دیگر اعضای فامیل و همچنین خواندن دیوان حافظ رایج است.

 

Winter season; Yaldaa Night Celebration

In Iran and neighboring cultures, the night of the beginning of winter is called "Cheleh" Night or "Yaldaa" Night . Yaldaa is the time between sunset on the 21th of December (the last day of Iranian autumn-30th Azar) and sunrise on the 1st of Dey (the first day of winter for Iranian people). On the night of Yaldaa, Iranian families usually prepare a delicious dinner as well as a variety of fruits, most commonly watermelon, squash and pomegranate. After serving snacks, reading Shahnameh, telling stories of the elders to other family members, as well as reading Divan Hafez are common.

 

 

 

 

 

 contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

 فصل بهار؛ عید نوروز

مردم روزی که جمشید (از پادشاهان اسطور‌ه‌ای ایران) بر پلیدی‌ ،تاریکی، جهالت و خشونت پیروز می‌شود را نوروز می‌نامند. براساس گمانه‌زنی برخی از مورخان، در سال 538 قبل از میلاد، کوروش بزرگ، نوروز را جشن ملی اعلام کرد.

عدد هفت در آیین نوروز ایرانیان اهمیت فراوانی دارد. ایرانیان برای نوروز، هفت سین را که شامل: سیر ، سرکه، سماق، سنجد، سمنو و سبزه و سیب و گل‌های خوشبو از قبیل سنبل و سوسن در گوشه ای از خانه می چینند.

 

Spring season; Nowruz Celebration

People call the day when Jamshid (one of the mythical kings of Iran) triumphs over evil, darkness, ignorance and violence Nowruz. According to some historians, in 538 BC, the Great Cyrus declared Nowruz a national holiday.

The number seven is very important in the Iranian Nowruz ritual. For Nowruz, Iranians pick "Haftsin", which includes garlic, vinegar, sumac, oleaster, semno, sabzeh, apples, and fragrant flowers such as hyacinth, in a corner of the house.

 

 

 

 

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

فصل تابستان؛ جشن تیرگان

تیرگان جشنی است که هر سال برای گرامی داشت ” تیشتر” که ستاره باران آور در فرهنگ ایران باستان است برگزار می‌شود. هرچند از این روایت معروف‌تر این روایت است: در این روز آرش کمانگیر بالای کوه دماوند رفته و تیر معروفش را پرتاب کرده. تیر از کوه و در و دشت را طی کرده تا در کنار رودخانه «جیحون» بر تنه درخت گردویی نشسته. از آن پس آنجا را مرز ایران و توران تعیین کرده‌اند و هر سال به یادش جشن می‌گیرند.

آب در جشن تیرگان اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر هم هست که این جشن معمولا در کنار رودخانه و چشمه برپا می‌شود.. در مراسم آب پاشان، مردم به یاد فرشته تیشتر یا فرشته  باران و به خاطر گرمای هوا  همدیگر را به واسطه آب پاشیدن خنک می‌کنند.

 

summer season; Tirgan Celebration

Tirgan is a festival that is held every year to honor "Tishter", which is a rainy star in the culture of ancient Iran. However, this narration is more famous than this: On this day, Arash Kamangir (a heroic archer-figure of Iranian mythology) went to the top of Damavand Mountain and threw his famous arrow. Arrow crossed the mountain and plain to sit on the trunk of a walnut tree by the river "Jeyhun". Since then, the border between Iran and Turan has been determined and it is celebrated every year.

Water is very important in the celebration of Tirgan and that is why this celebration is usually held by the river and springs. In the watering celebration, people cool each other by sprinkling water in remembrance of the angel of Tishter or the angel of rain and because of the heat of the air.

 

 

 

 

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

contemporary art, Collaborative Ar

 

فصل پاییز؛ جشن مهرگان

سال زراعی از اول پاییز آغاز و در پایان تابستان دیگر خاتمه می‌پذیرد. در بسیاری از نواحی ایران جشن‌های فراوان و گوناگونی به مناسبت فرارسیدن مهرگان و پایان فصل زراعی برگزار می‌شود.

در میان سفره مهرگانی که از پارچه‌ای ارغوانی رنگ تشکیل می شود، گل «همیشه شکفته» می‌نهند و پیرامون آنرا با گل‌های دیگر آذین می کنند. در پیرامون این گل‌ها، چند شاخه درخت گز، هوم یا مورد نیز می‌نهادند و گونه‌هایی از میوه‌های پاییزی که ترجیحاً به رنگ سرخ باشد به این سفره اضافه می‌شد.

در پایان مراسم، شعله‌های فروزان آتش، نظاره‌گر دستانی بود که بطور دسته‌جمعی و برای تجدید پایبندی خود بر پیمان‌های گذشته، در هم فشرده می‌شدند.

 

autumn season; Mehregan Celebration

The crop year begins at the beginning of autumn and ends at the end of another summer. In many parts of Iran, many and various celebrations are held on the occasion of the arrival of Mehregan and the end of the growing season.

In the middle of the Mehregan table, which is made of purple cloth, "always blooming "flowers are decorated with other flowers around it. Around the flowers, a few twigs of Gaz, Myrtus or ephedra were picked, and species of autumn fruits, preferably red, were added to the table.

At the end of the ceremony, they lit a large fire and held hands and circled the fire to show their adherence to past covenants.

 

 

 

 

contemporary art, Collaborative Ar

عکس کل دیوار با 44بخش؛ طول دیوار 180 متر و ارتفاع آن 2 متر 

 Photo of the whole wall with 44 part; The length of the wall: 180 m and its height: 2 m

 

 

نقش جشن

 

"نقش" اشاره دارد بر طراحی و نقاشی و منظور از "جشن"، سنت‏ها و باورهای جاری در بین مردم ایران است که با تغییر روزها و فصل‏ ها در ارتباط بوده و در این مراسمات به پاسداشت و احترام به طبیعت می ‏پرداختند."نقش جشن" تصویرسازی جشن‏ های ایران باستانی است، با توجه به چهار فصل سال، توسط دانش‏ آموزان. این تصویر سازی برای دیوار محیطی دبیرستان دوره اول رضوان درنظر گرفته شده بود.

جشن‌های ایران باستان از قدیمی‌ترین رویدادهای تاریخی در ایران هستند که نام بعضی از آن‌ها امروزه در فهرست میراث معنوی ایران و یونسکو به ثبت رسیده است. جشن های ایران باستان به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که بعضی از آن‌ها سال‌هاست که فراموش شده‌اند و برخی از آن ها همچنان در آداب و رسوم مردم جای دارند.

جشن در ایران باستان به معنای عبادت و ستایش بوده و در طول سال، ایرانیان باتوجه به روزهای ماه و گذر فصل ها، جشن های مختلفی برگزار می کردند. برای تصویر سازی به روی دیوار با همفکری خانم قهرمانی، چهار جشن بزرگ ایرانی انتخاب شد. در واقع برای هر فصل یکی از جشن های مهم آن فصل در نظر گرفته شد: برای فصل زمستان، جشن یلدا،؛ برای فصل بهار، جشن نوروز؛ برای فصل تابستان، جشن آب پاشان؛ و برای فصل پاییز، جشن مهرگان.

 

"Illustration" refers to the design and painting and the meaning of "celebration" is the current traditions and beliefs among the people of Iran ​that are associated with the change of days and seasons ​and  these ceremonies are to protect and respect nature. "Illustration of Iranian Celebrations" is an illustration is accord to the four seasons of the year. This illustration was intended for the perimeter wall of Rezvan high school.

Ancient Iranian festivals are among the oldest historical events in Iran, some of which are now listed in the Intellectual Heritage List of Iran and UNESCO. The festivals of ancient Iran are divided into different categories, some of which have been forgotten for years, and some of which are still in the customs of the people.

Celebration in ancient Iran meant worship and praise, and throughout the year, Iranians held various celebrations according to the days of the month and the passing of the seasons. Four important Iranian celebrations were selected with the consultation of Ms. Ghahremani to be painted on the wall. In fact, for each season, one of the most important celebrations of that season was considered: For winter, Yaldaa celebration; For spring, Nowruz celebration; For summer, Watering celebration; And for the fall season, Mehregan celebration

 

 


نشستی با دانش آموزان شرکت کننده در پروژه نقش جشن، با موضوع: جشن ها و مراسمات باستانی ایرانی، با توجه به تغییرات طبیعت در طول سال و لزوم احترام به طبیعت. سخنران ها: خانم ها استاد فرزانه قهرمانی نژاد و دکتر مریم میرزایی مقدم و با همراهی خانم ها پریسا رشنویی و فروزان خیرالهی.  19 آبان 1398

 

Meeting with students participating in the Role of Celebration project,

Subject: Ancient Iranian celebrations and ceremonies and approach the changes in nature throughout the year and the need to respect nature.

Speakers: Ms. Farzaneh Ghahremani Nejad and Dr. Maryam Mirzaei Moghadam, accompanied by Ms. Parisa Rashnouee and Ms. Forouzan Kheirollaahi. 2019.11.10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

گزارش تصویری از روند تصویرسازی

Photo report of the illustration process

 

تصویر سازی جشن ها با توجه به آنچه که در نشست با آن آشنا شدند و با توجه به تحقیقاتی که هر دانش آموز به صورت فردی و بعد بصورت گروهی داشتند:

Illustration of the celebrations according to what they were introduced to in the meeting and according to the research that each student had individually and then as a group:

 

 

 

 

 

 

 

بررسی تناسبات دیوار برای هماهنگ کردن طرح های ارائه داده شده با اندازه واقعی:

 Check the proportions of the wall to match the presented designs with the actual size:

 

 

 

 

 

تعدادی از طرح های اولیه دانش آموزان بر اساس نماد جشن‏ های فصل‏ های مختلف:

A number of student sketches, based on the symbol of the celebrations of different seasons:

 

 

 

1399و1400 "نقش جشن" طراحی گروهی با موضوع جشن‏ های ایرانی و به منظور پاسداشت طبیعت، کار مشارکتی با 300 دانش‏ آموز، ارائه بصورت تصویر دیجیتالی، دبیرستان دوره اول رضوان، خرم‏ آباد.

 

2020 & 2021  “celebration image” group drawing with the theme of Iranian celebrations, in order to protect nature, collaborative work with 300 high school students, presentation as a digital image.

 

 

 contemporary art, Collaborative Ar

 

خانم ها استاد فرزانه قهرمانی نژاد و دکتر مریم میرزایی مقدم؛ سخنرانان نشستی با دانش آموزان شرکت کننده در پروژه نقش جشن

Mrs. Farzaneh Ghahremani Nejad and Dr. Maryam Mirzaee Moghadam; Speakers Meet with students participating in the project