Drawing & Painting Exercises 1

 

 

آب مرکب روی کاغذ گراف، 70×50 سانتی متر 

 

آب مرکب روی کاغذ گراف، 70×50 سانتی متر 

 

 رنگ روغن روی بوم، 60×50 سانتی متر 

 

  رنگ روغن روی بوم، 60×50 سانتی متر 

 

شاپان روی ورق گراف، 70×50 سانتی متر 

 

 شاپان روی ورق گراف، 70×50 سانتی متر 

 

 شاپان روی ورق گراف، 70×50 سانتی متر 

 

شاپان روی ورق گراف، 70×50 سانتی متر 

 

 

 

رنگ روغن روی مقوا، 70×50 سانتی متر 

 

  رنگ روغن روی بوم، 40×30 سانتی متر

 

 رنگ روغن روی بوم، 30×20 سانتی متر

 

 

 

 

 رنگ روغن روی بوم، 90×50 سانتی متر

 

 رنگ روغن روی بوم، 90×50 سانتی متر

 

  رنگ روغن روی بوم، 70×150 سانتی متر